DETACHERING

De voor- en nadelen voor werkgevers

Detachering is het lenen van werknemers van een derde partij. Dit heeft voor u als ondernemer voor- en nadelen. Het verschilt van mensen inhuren via een uitzendbureau. Wanneer huurt u een detacheerde in en welke afweging moet u nemen om het wel of niet te doen? Detacheren is het inhuren van personeel via een detacheringsbureau zoals Van Veldhoven Deta. Vaak gebeurt dit op basis van langdurige overeenkomsten. Van Veldhoven Deta heeft de mensen in dienst en u huurt hen voor een periode in. Formeel is het detacheringsbureau dus de werkgever van de te detacheren werknemer. Als inhuurder bent u opdrachtgever van Van Veldhoven Deta en de werknemer is een ingeleende werknemer voor u. Omdat wij werkgever zijn, lopen wij de werkgeversrisico’s bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding).

Wat kost detacheren?

Detacheren is duurder dan het aannemen van eigen personeel. Omdat in dit geval Van Veldhoven Deta het werkgeversrisico draagt, zal deze een deel van het risico verdisconteren in de opslag die zij op het uurtarief van de te detacheren werknemer hanteert. Wat dat uurtarief is en welke opslag daarbij wordt berekend, hangt onder meer af van de specialisatie en ervaring die u vraagt.

Van Veldhoven heeft doorlopend werk en zoekt daarom ZZP’ers met de juiste kwalificatie.